Щирецька громада

Львівська область, Львівський район

Положення

Начальник відділу: Найда Олеся Ігорівна

E-mail: archshchyrets@gmail.com

 

Затверджено

рішенням Щирецької селищної ради 

від 04 лютого 2021 року № 136

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету  Щирецької селищної ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства виконавчого комітету  Щирецької селищної ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Щирецької селищної ради, який забезпечує здійснення повноважень для реалізації завдань місцевого самоврядування в сферах містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства на території Щирецької об'єднаної територіальної громади;

 

1.2. Відділ створено без статусу юридичної особи. Відділ має печатку зі своїм найменуванням;

 

1.3. Положення про Відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці працівників Відділу затверджується рішенням сесії Щирецької селищної ради;

 

1.4. Відділ підзвітний та підконтрольний голові Щирецької селищної ради та виконавчому комітету ради;

 

1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства, рішеннями  Щирецької селищної ради та виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, прийнятими в межах їх компетенції, а також даним Положенням.

 

2. Мета та завдання Відділу

2.1. Метою діяльності  Відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт, збереження та забезпечення порядку у будівельній галузі, комфорту та безпеки громадян, забезпечення прав населення, спрямованих на підвищення якості житлового середовища, соціально-побутового й комунального обслуговування, здійснення контролю за містобудівною діяльністю та будівництвом, організацією будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів будівництва в установленому законодавством порядку на території Щирецької селищної ради;

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- аналізує стан містобудування, організовує розроблення та подання на затвердження, в установленому порядку містобудівної документації;

 - координує діяльність суб`єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови населених пунктів об’єднаної територіальної громади, поліпшення їх архітектурного вигляду;

 - забезпечує дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації;

 - замовляє розроблення містобудівної документації населених пунктів об’єднаної територіальної громади і подає її на затвердження в установленому порядку;

- розглядає пропозиції та подає до селищної ради інформацію про можливі види використання земельних ділянок відповідно до затвердженої містобудівної документації та генеральних планів населених пунктів об’єднаної територіальної громади із встановленням для кожної ділянки умов та обмежень, забезпечує контроль за здійсненням на них запланованої містобудівної діяльності;

 - розглядає заяви про надання забудовникам містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для проєктування, будівництва, реконструкції будинків і споруд з благоустроєм території та внесення змін до них;

 - розглядає заяви про надання забудовникам будівельних паспортів забудови земельної ділянки, внесення змін до будівельних паспортів забудови земельної ділянки;

 - розглядає заяви від фізичних та юридичних осіб щодо присвоєння поштових адрес об`єктам нерухомого майна та готує проєкти рішень виконавчого комітету про присвоєння поштових адрес;

 - розглядає заяви про наміри замовників щодо місця розташування стаціонарних тимчасових споруд, щодо погодження їх розміщення;

 - розглядає заяви про наміри замовників щодо місця розташування відкритих майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на території населених пунктів об’єднаної територіальної громади;

 - готує проєкти рішень Щирецької селищної ради та виконавчого комітету, що стосуються діяльності Відділу;

 - координує виконання науково-дослідних і проектно-розвідувальних робіт, що стосуються роботи Відділу, які здійснюються на території населених пунктів об’єднаної територіальної громади;

- організовує розгляд звернень громадян з питань, що належить до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг, надає відповіді;

 - вирішує, відповідно до законодавства, спори з питань містобудування;

 - погоджує місця розміщення об`єктів зовнішньої реклами;

 - здійснює містобудівний моніторинг;

 - веде архів містобудівної документації;

- видає довідки по питанням, що належать до компетенції відділу;

 - інформує через засоби масової інформації громадськість міста про містобудівні програми, проводить громадські обговорення містобудівної документації;

 - веде облік, зберігання та використання матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави;

 - виготовляє в межах своєї компетенції дозвільну та іншу документацію з питань будівництва та архітектури;

- розробляє і подає виконавчим органам Щирецької селищної ради пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури; 

- розробляє і подає в установленому порядку пропозицій щодо комплексного розвитку житлово-комунального господарства громади з метою як найповнішого задоволення потреб населення, соціальної та виробничої сфери в усіх видах житлово- комунальних послуг;

- бере участь у розробленні проєктів благоустрою територій громади;

- здійснює в межах своєї компетенції контролю за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства усіх форм власності;

- координує роботу підприємств з надання населенню громади житлово-комунальних послуг;

- надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і  господарських будівель, погоджує проєкти забудови  і  благоустрою  земельних  ділянок, проєкти житлових будинків, господарських будівель;

- сприяє  впровадженню  у  проєктах об’єктів архітектури прогресивних    архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної  перебудови  та переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;

- координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на  проєктування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;

- сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час  проєктування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере  участь у розробленні проєктів благоустрою території Щирецької селищної ради;

- здійснює  в межах своїх повноважень, у порядку, встановленому законодавством охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

- вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків, споруд та займаних земельних ділянок;

- організовує ведення містобудівного кадастру Щирецької селищної ради, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

- здійснює в установленому порядку державний контроль за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проєктів окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природному середовищу;

- надає адміністративні послуги згідно із законом у відповідній сфері;

- надає роз’яснення з питань, що належить до його компетенції;

- здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

2.3. Відділ має право:

- здійснювати контроль за виконанням підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, а також громадянами нормативних актів з питань утримання та ремонту житлового фонду, експлуатації комунальних об'єктів, благоустрою територій населених пунктів на території громади;

 

- вносити відповідним місцевим органам виконавчої влади пропозиції щодо припинення будівництва, реконструкції, розширення об'єктів виробничого та іншого призначення усіх форм власності у разі порушення вимог чинного законодавства, стандартів і технічних умов щодо комунального забезпечення;

 

 - залучати спеціалістів інших відділів селищної ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за їх згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

 

 - отримувати в установленому порядку від інших відділів селищної ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

 

-  вносити відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування пропозиції щодо покращення організації будівництва, надання комунальних послуг і використання капітальних коштів.

 

3. Структура Відділу та організація роботи

 3.1. До складу Відділу входять начальник відділу та спеціалісти, які призначаються і звільняються головою Щирецької селищної ради;

3.2. Посадові особи призначаються на посаду селищним головою на конкурсних засадах або відповідно з іншою процедурою, передбаченою законодавством України;

3.3. Діяльність працівників Відділу регламентується посадовими обов'язками, які затверджуються селищним головою, та окремих доручень начальника Відділу.

 

4. Керівництво Відділом

4.1. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади Щирецьким селищним головою відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування». Начальник Відділу підпорядковується безпосередньо Щирецькому селищному голові, першому заступнику селищного голови.

Начальник Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» за посадою є головним архітектором Щирецької селищної ради. У межах закону Начальник Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства може здійснювати творчу діяльність, пов'язану з розробленням містобудівної документації відповідної території, проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території його адміністративної діяльності.

 

4.2. Начальник Відділу:

 

4.2.1.Здійснює керівництво Відділом, відповідно до посадової інструкції та чинного законодавства України, розподіляє обов’язки у Відділі;


4.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;


4.2.3. Візує проєкти рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань, що стосуються діяльності Відділу;


4.2.4. Планує роботу Відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи селищного голови;


4.2.5. Вносить пропозиції селищному голові щодо структури і штату працівників Відділу;


4.2.6. Подає пропозиції щодо проходження стажування, призначення та звільнення з посади працівників Відділу;


4.2.7. Розробляє та подає на затвердження в установленому порядку положення про Відділ, посадові інструкції працівників Відділу;


4.2.8. Готує, у межах своєї  компетенції  проєкти розпорядження, організовує і контролює їх виконання;

 

4.2.9. Організовує  виконання доручень працівниками Відділу;

 

4.2.10. Організовує контроль за виконанням рішень селищної ради та виконавчого комітету, що відносяться до компетенції Відділу;


4.2.11. Розглядає рекомендації постійних комісій селищної ради, повідомляє про наслідки з прийнятих заходів;


4.2.12. Звітує про проведену роботу Відділу перед селищною радою та виконавчим комітетом в порядку, визначеному законодавством України;


4.2.13. Від імені Відділу та в межах завдань, покладених на Відділ, підписує документи, пов’язані з діяльністю Відділу;
4.2.14. Діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджується селищним головою;


4.2.15. У підпорядкуванні начальника Відділу перебувають працівники Відділу, які діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються селищним головою;

 

4.2.16. Здійснює інші повноваження, покладені на нього селищним головою та  чинним законодавством України.

 

        4.3. Начальник Відділу має право:

4.3.1. Представляти за дорученням селищного голови раду та виконавчий комітет в органах державної та виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності з питань, що відносяться до відання ради та її виконавчого комітету, що відносяться до компетенції Відділу;

4.3.2. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів ради, підвідомчих підприємств установ і організацій інформацію та матеріали що стосуються діяльності Відділу;

4.3.3. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належить до компетенції Відділу.

4.3.4. Вносити селищному голові пропозиції щодо вдосконалення роботи.

Для розгляду містобудівної та проєктно-кошторисної документації, наукових рекомендацій, пропозицій щодо поліпшення містобудівної діяльності та вирішення інших питань при Відділі може створюватися архітектурно- містобудівна рада. Склад архітектурно-містобудівної ради визначається начальником Відділу, а положення про неї затверджується рішенням виконавчого комітету Щирецької селищної ради.

 

5. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу

 

  1. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, виділених на його утримання;
  2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України;
  3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими відділами, управліннями, службами Щирецької селищної ради, її виконавчого комітету, а також з підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян;

 

6.2. Відділ функціонує згідно із штатним розписом;

 

6.3. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативних актів;

 

6.4. Зміни та доповнення до цього Положення  можуть бути внесені з ініціативи  селищного голови, а також з метою  приведення Положення у відповідність до чинного законодавства України.

 

 

 

Секретар ради                                                                      Кардащук О.М.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь