Щирецька громада

Львівська область, Львівський район

Звіт про результати проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг КП «Турбота» Щирецької селищної ради

Дата: 29.07.2022 09:00
Кількість переглядів: 271

Фото без опису

Звіт

про результати проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг

КП «Турбота» Щирецької селищної ради

 Львівського району Львівської області

за період з 01.04.2021р по 01.04.2022р.

Надавачем соціальних послуг в Щирецькій ТГ являється КП «Турбота» Щирецької селищної ради Львівського району Львівської області, яке створено згідно рішення ІІ позачергової сесії Щирецької селищної ради VІІI демократичного скликання від 09 грудня 2020 року № 26.

 На виконання Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р. №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», постанови Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» і у відповідності до наказів Міністерства соціальної політики України «Про затвердження державного стандарту догляду вдома» від 13.11.201р. №760, «Про затвердження Державного стандарту натуральної допомоги» від 25.03.2021р. №147 та з метою удосконалення діяльності комунального підприємства «Турбота» і покращення якості надання соціальних послуг гарантованих державою, проведено моніторинг та внутрішню оцінку якості наданих соціальних послуг «догляд вдома» та «адресна натуральна допомога» за період з 01.04.2021р по 01.04.2022р.

Метою моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг було отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та покращення якості надання соціальних послуг, вивчення реального стану соціального обслуговування КП«Турбота».

Пріоритетним завданням у проведенні моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг було дотримання вимог встановлених:

- Державним стандартом догляду вдома, який затверджений наказом Мінсоцполітики від 13.11.2013 № 760;

- Державним стандартом натуральної допомоги, який затверджений наказом Мінсоцполітики від 25.03.2021 року №147.

 У КП «Турбота» здійснено поетапне проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг.

Наказом директора КП «Турбота» від 29.04.2022р. №22 було затверджено склад комісії з проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг.

Було розроблено анкету - опитувальник з метою отримання відгуків стосовно організації соціальних послуг.

В ході організації моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувався розроблений План заходів.

   Внутрішня оцінка проводилась у спокійній, діловій обстановці і визначалась із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

Особливих складнощів у її проведенні не виникало.

Комісія працювала згідно графіка злагоджено, оперативно та ефективно відповідно до Державних стандартів.

При проведенні моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувались наступні показники :

 • адресність та індивідуальний підхід
 • результативність
 • своєчасність
 • доступність та відкритість
 • конфіденційність
 • повага до гідності отримувача соціальної послуги
 • професійність
 • поінформованість отримувача соціальної послуги про свої права та обов’язки, а також про державні органи й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини.

 

 СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА  «ДОГЛЯД ВДОМА»

 

Дану соціальну послугу станом на 01.04.2022р отримували 12 осіб.

Обслуговування здійснили 2 соціальні робітники з навантаженням по 6 осіб на кожного. 

Соціальна послуга надається на безкоштовній основі відповідно до Державного стандарту догляду вдома із щомісячним звітуванням соціальних робітників.

Соціальні робітники з періодичністю 1 раз/рік проходять медичний огляд.

1.Адресність та індивідуальний підхід

Усім отримувачам соціальної послуги визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах.

З усіма отримувачами укладено договори про надання соціальної послуги.

Усі особові справи отримувачів соціальної послуги догляду вдома містять індивідуальні плани надання соціальної послуги, що відповідають визначеним індивідуальним потребам отримувачів.

За результатами опитувань, під час надання соціальної послуги працівники застосовують індивідуальний підхід з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги догляду вдома та толерантне ставлення до кожного підопічного.

Повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги догляду вдома здійснюється один раз на півроку, що відповідає Державному стандарту.

2.Результативність

Згідно з проведеним опитуванням, усі отримувачі задоволені наданням соціальної послуги догляду вдома, що відображається покращенням їх емоційного, психологічного, фізичного стану, позитивними змінами у стані отримувачів соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась.

 Проблемні питання, в межах компетенції  вирішуються якнайшвидше.

 

3. Своєчасність

Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома та оформлення договору про обслуговування відбувається в установлений термін.

Всі договори щодо надання соціальної послуги догляду вдома підписані у двосторонньому порядку.

Надання соціальних послуг відбувається у строки та терміни, зазначені у графіку обслуговування .

4.Доступність та відкритість

Приміщення КП «Турбота» розташоване у центрі селища Щирець із транспортним сполученням, в будівлі Щирецької селищної ради на 1 поверсі з електро-, тепло- та водопостачанням.

В наявності пандус для забезпечення потреб осіб із обмеженими можливостями.

На інформаційному стенді КП«Турбота» розміщено інформацію для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги.

Розроблено інформаційні буклети, пам’ятки. Інформація щодо заходів, послуг комунального підприємства постійно висвітлюється на офіційному вебсайті Щирецької селищної ради.

5.Дотримання конфіденційності, поваги до гідності та недопущення негуманних і дискримінаційних дій до отримувача соціальної послуги

Під час проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги, згідно з проведеними опитуваннями визначено, що усі отримувачі соціальної послуги догляду вдома задоволені ставленням до них надавача даної послуги.

Під час надання соціальної послуги працівники підприємства дотримуються конфіденційності, поваги до гідності отримувача соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій.

Усі договори про надання соціальних послуг містять положення щодо дотримання принципу конфіденційності.

Випадків порушення договору не виявлено.

6.Професійність

Штатний розпис  сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

 В наявності затверджені директором підприємства посадові інструкції, що відповідають нормативно-правовим актам.

Усі працівники  ознайомлені з посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку .

В усіх особових справах працівників містяться копії документів про освіту державного зразка.

Постійно здійснюється проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.

7.Поінформованість отримувача соціальної послуги про свої права та обов’язки, а також про державні органи й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини

Згідно з результатами опитувань, працівники - надавачі соціальної послуги інформують отримувачів щодо їх прав та обов’язків, про державні органи й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини.

Одним із заходів проведення оцінки якості соціальної послуги є самооцінювання працівників суб’єкту надання соціальних послуг. За результатами проведення співбесіди соцробітники, надавачі соціальної послуги догляду вдома, задоволені своєю роботою, готові працювати краще і підвищувати свій професійний рівень. Проблемним є питання психоемоційного навантаження. Працівники не скаржилися на психологічну несумісність із керівництвом підприємства, що свідчить про позитивний психологічний клімат у колективі.

Комісія з оцінки якості соціальної послуги працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальної послуги, проведено опитування, проаналізовані отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення якості соціальної послуги.

Оцінка якості соціальної послуги догляду вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості соціальних послуг (узагальнювались статуси, які переважали).

    кілЬкісні Показники якості

ВІД 0% ДО 20% (ДОБРЕ)

ВІД 21% ДО 50% (ЗАДОВІЛЬНО)

  ВІД 51% ДО 100% (НЕЗАДОВІЛЬНО)

     Кількість скарг та результат їх розгляду

 

«добре»

-

 

-

 

 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

 

ВІД 80% ДО 100% (ДОБРЕ)

ВІД 51% ДО 79%(ЗАДОВІЛЬНО)

ВІД 0% ДО 550%(НЕЗАДОВІЛЬНО)

Адресність та індивідуальний підхід

«ДОБРЕ»

-

-

Результативність

«ДОБРЕ»

-

-

Своєчасність

«ДОБРЕ»

-

-

   Доступність та відкритість

«ДОБРЕ»

-

-

Конфіденційність, повага до гідності отримувача соціальної послуги

«ДОБРЕ»

-

-

Професійність

«ДОБРЕ»

-

-

Поінформованість отримувача соціальної послуги про свої права та обов’язки

«ДОБРЕ»

-

-

 

Кількісні показники якості:

 • кількість скарг від отримувачів соціальної послуги складає 1 скарга щодо надання соціальної послуги;
 • усі скарги отримувачів соціальної послуги розглянуті впродовж 30 календарних днів і вирішено;

 

кілЬкісні Показники якості

ВІД 0% ДО 50%

(незадовільно)

ВІД 51% ДО 79%

(задовільно)

ВІД 80% ДО 100%

(добре)

Частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги

-

-

«добре»

Частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги

-

-

«добре»

Оцінка якості

соціальної послуги догляд вдома,

яка надається КП «Турбота» в цілому

Згідно зі шкалою оцінки якісних та кількісних показників, оцінка якості соціальної послуги догляду вдома, яка надається КП «Турбота» відповідає статусу «Добре».

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі з надання соціальної послуги

«Добре»

продовжувати роботу надавача

«Задовільно»

-

«Незадовільно»

-

 

СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА –

«АДРЕСНА НАТУРАЛЬНА ДОПОМОГА»

 

Станом на 01.04.2022р. соц. послугу «адресна натуральна допомога» у вигляді продуктів харчування отримали 56 одиноких осіб похилого віку та одиноких осіб з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах.

    Надається адресна натуральна допомога у вигляді продуктів харчування відповідно до Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги.

     Протягом періоду з 01.04.2021р по 01.04.2022р. соціальна послуга «адресна натуральна допомога» у вигляді продуктів харчування надається, виходячи з фінансових можливостей підприємства: 

 1.  До святкування Дня Великодня
 2.  До святкування Дня Конституції України
 3.  До святкування Дня Незалежності України
 4.  До святкування Міжнародного Дня людей похилого віку
 5.  До святкування Новорічно-Різдвяних свят

Для проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги використовувались такі методи оцінки:

 • опитування
 • спостереження
 • вивчення документації
 • аналіз звернень

   При проведенні внутрішньої оцінки якості соціальної послуги натуральної допомоги застосовувались наступні показники якості соціальної послуги:

 • адресність та індивідуальний підхід
 • результативність
 • своєчасність
 • доступність та відкритість
 • конфіденційність
 • повага до гідності отримувача соціальної послуги
 • професійність
 • поінформованість отримувача соціальної послуги про свої права та обов’язки, а також про державні органи й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини.

    В ході організації та проведення внутрішньої оцінки якості обслуговування суттєвих труднощів не виникало.

 У зв’язку з введенням карантинних заходів та військовими діями у країні, основне опитування отримувачів відбувалося в телефонному режимі. В опитуванні взяли участь 45 отримувачів.

При опитуванні отримувачів соц. послуг, основною їх проблемою виявлено низький рівень життя, зростання цін.

1.Адресність та індивідуальний підхід

 

Усім отримувачам соціальної послуги визначено індивідуальні потреби в соціальних послугах.

З усіма отримувачами укладено договори про надання соціальної послуги.

Усі особові справи отримувачів містять індивідуальні плани надання соціальної послуги.

За результатами опитувань, під час надання соціальної послуги працівники застосовують індивідуальний підхід та толерантне ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувача соціальної послуги.

2.Результативність

Згідно з проведеним опитуванням, усі отримувачі задоволені наданням послуги натуральної допомоги, що відображається покращенням їх емоційного, психологічного, фізичного стану, позитивними змінами у матеріальному стані отримувачів соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась.

3.Своєчасність

       Рішення про надання соціальної послуги натуральної допомоги чи відмову у її наданні приймається виконавчим комітетом Щирецької селищної ради протягом 10 робочих днів з моменту звернення (подання заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника .

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги.

Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги натуральної допомоги укладається договір про її надання, який підписується у двосторонньому порядку.

Усі особові справи отримувачів послуги містять договори про надання соціальних послуг, підписані у двосторонньому порядку та укладені у терміни, визначені Державним стандартом.

4.Доступність та відкритість

 Приміщення КП «Турбота» розташоване у центрі селища Щирець із транспортним сполученням, в будівлі Щирецької селищної ради на 1 поверсі з електро-, тепло- та водопостачанням.

В наявності пандус для забезпечення потреб осіб із обмеженими можливостями.

Оформлено стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, в наявності роздаткові матеріали щодо надання соціальної послуги адресної натуральної допомоги у вигляді продуктів харчування.

5.Дотримання конфіденційності, поваги до гідності та недопущення негуманних і дискримінаційних дій до отримувача соціальної послуги

Під час проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги, згідно з проведеними опитуваннями усі отримувачі соціальної послуги - адресна натуральна допомога задоволені ставленням до них надавача даної послуги.

Під час надання соціальної послуги працівники підприємства дотримуються конфіденційності, поваги до гідності отримувача соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій.

Усі договори про надання соціальних послуг містять положення щодо дотримання принципу конфіденційності.

Випадків порушення договору не виявлено.

 

6.Професійність

Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

    В наявності затверджені директором підприємства посадові інструкції, що відповідають нормативно-правовим актам.

Усі працівники ознайомлені з посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку .

В усіх особових справах працівників містяться копії документів про освіту державного зразка.

Постійно здійснюється проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.

7. Поінформованість отримувача соціальної послуги про свої права та обов’язки, а також про державні органи й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини

Згідно з результатами опитувань, працівники-надавачі соціальної послуги інформують отримувачів щодо їх прав та обов’язків, про державні органи й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини.

    Одним із заходів проведення оцінки якості соціальної послуги є самооцінювання працівників суб’єкту надання соціальних послуг.

За результатами самооцінки працівники задоволені своєю роботою та готові працювати краще.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання соціальних послуг, проведено опитування, проаналізовані отримані дані. 

За результатами були визначені заходи з покращення якості соціальної послуги.

Оцінка якості соціальної послуги натуральної допомоги визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості соціальних послуг (узагальнювались статуси, які переважали).

 

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

 

ВІД 0% ДО 20%  (ДОБРЕ)

ВІД 21% ДО 50% (ЗАДОВІЛЬНО)

ВІД 51% ДО 100% (НЕЗАДОВІЛЬНО)

Кількість скарг до загальної кількості отримувачів

«ДОБРЕ»

-

-

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ

ВІД 80% ДО 100% (ДОБРЕ)

ВІД 51% ДО 79% (ЗАДОВІЛЬНО)

ВІД 0% ДО 50%      (  (НЕЗАДОВІЛЬНО)

Адресність та індивідуальний підхід

«ДОБРЕ»

-

-

Результативність

«ДОБРЕ»

-

-

Своєчасність

«ДОБРЕ»

-

-

Доступність та відкритість

«ДОБРЕ»

-

-

Конфіденційність, повага до гідності отримувача соціальної послуги

«ДОБРЕ»

-

-

Професійність

«ДОБРЕ»

-

-

Поінформованість отримувача соціальної послуги про свої права та обов’язки

«ДОБРЕ»

-

-

Кількісні показники якості:

 • кількість скарг від отримувачів соціальної послуги складає 1 скарга - звернення
 • скарга-звернення від отримувачів соціальної послуги розглянута впродовж 30 календарних днів і вирішена;

кілЬкісні Показники якості

ВІД 0% ДО 50%

(незадовільно)

ВІД 51% ДО 79%

(задовільно)

ВІД 80% ДО 100%

(добре)

Частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги

-

-

«добре»

Частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги

-

-

«добре»

 

Оцінка якості

соціальної послуги адресна натуральна допомога у вигляді продуктів харчування,

яка надається КП «Турбота»

 

Згідно зі шкалою оцінки якісних та кількісних показників, оцінка якості соціальної послуги натуральної адресної допомоги, яка надається комунальним підприємством відповідає статусу «Добре».

 

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі з надання соціальної послуги

«Добре»

продовжувати роботу надавача

«Задовільно»

-

«Незадовільно»

-

Заходи

з покращення якості надання соціальних послуг КП «Турбота»

Незважаючи на узагальнений статус «добре» по обох соц. послугах КП«Турбота» плануються заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування та підвищення якості надання соціальних послуг,

перш за все необхідно:

 1. Своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати соціальні послуги, відповідно до Державних стандартів та здійснювати постійний моніторинг якості їх надання 
 2. Постійно дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, термінів, принципів встановлених у Державному стандарті догляд вдома та Державному стандарті натуральної допомоги
 3. Оперативно застосовувати в роботі зміни в законодавстві, щодо надання соціальних послуг
 4. Продовжувати активну інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо інформування мешканців Щирецької ТГ про соціальні послуги, які надає КП «Турбота» з метою виявлення одиноких осіб похилого віку та одиноких осіб з інвалідністю для надання їм соціальної підтримки у вигляді соц. послуг – «догляд вдома» та «адресна натуральна допомога»
 5. Налагодити співпрацю з підприємствами ТГ усіх форм господарювання, релігійними конфесіями, благодійними фондами у напрямку надання матеріальної допомоги для покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства
 6. Здійснювати діяльність, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень від отримувачів соціальних послуг
 7. Проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальних послуг
 8. Забезпечити проведення бесід та тренінгів з працівниками комунального підприємства з питань професійного вигорання
 9. В межах фінансової можливості продовжувати забезпечення соціальних робітників канцелярським приладдям, господарськими сумками, миючими засобами та засобами захисту
 10. Постійно проводити роботу з соц. робітниками - надавачами соціальних послуг щодо підвищення якості їх надання 
 11. Оприлюднити на веб-сайті Щирецької селищної ради звіт про результати проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг КП «Турбота»

 Директор КП «Турбота»                    Оксана ЛЕБЕДЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь