Щирецька громада

Львівська область, Львівський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану села Гуменець Львівського району Львівської області

Дата: 29.07.2021 11:36
Кількість переглядів: 1069

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

генерального плану с. Гуменець  Львівського району

 1. Замовник СЕО:  Щирецька селищна рада.
 2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:   Генеральний план села с. Гуменець є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Щирецької селищної ради.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Генеральним планом села с. Гуменець вирішуються наступні питання:

-   обґрунтування   майбутніх потреб і   визначення   переважних напрямів використання територій;

-   урахування державних, громадських і   приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипо- жежного та іншого законодавства;

-   обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;

-   забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;

-   визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу,   наукову,   естетичну,   історико-культурну   цінність, встановлення  передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

-   розроблення   містобудівних   заходів   щодо   охорони   довкілля   та раціонального використання природних ресурсів;

-   розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

З наведених питань, окрім генерального плану населеного пункту розроблений розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час та особливий період».

Генеральний план села с. Гуменець розробляється згідно з рішенням Гуменецької сільської ради «Про розроблення (коригування) генерального плану села Гуменець» від 06.03.2013 № 311.

При розробленні  генерального плану враховується  Схема планування території Львівської області,  Генеральна схема планування території України, стратегії та програми економічного, екологічного та соціального розвитку населеного пункту, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні, інформація містобудівного та земельного кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території проектування.

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):  умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

На підставі генерального плану населеного пункту в майбутньому будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст. 19 Закону, зокрема, визначають:

  • функціональне призначення, режим та параметри забудови земельної ділянки, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
  • містобудівні умови та обмеження;
  • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
  • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
  • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
  • систему інженерних мереж;
  • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
  • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
  • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об'єктів.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст. 29 включають, зокрема:

- відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;

- планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, зони санітарної охорони);

- охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об'єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

В генеральному плані села с. Гуменець  планувальні обмеження представлені санітарно-захисними зонами від кладовищ, виробничих територій. Виробничі території відносяться до ІV-V класу шкідливості з нормативними санітарно-захисними зонами 100-50 м.

 

 

Планувальні обмеження:

Об’єкти

Санітарно-захисна зона, охоронна зона

Примітки

1. Існуючі та проектовані об’єкти

Кладовище

300,0 м

Пропонується до закриття, нове кладовище передбачено на південь від існуючого по вул.Проектна,10

Недіюче кладовище

100,0 м

 

Виробнича забудова

50 м

Будівлі колишнього господарського двору (недіючі)

2. Транспортні, транзитні коридори

Територіальна автодорога державного значення М-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі

100,0м по обидві сторони

 

ЛЕП 10 кВ

10,0 м

 

 

 1. Розгляд ймовірних екологічних наслідків:

Серед основних факторів впливу, пов'язаних із виконанням генерального плану населеного пункту, наступні:

 • влаштування централізованої системи каналізування території та будівництво станції очистки дощових і талих вод, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод. Особливості геологічної будови та гідрогеологічних умов даного району доволі складні і не дають однозначної відповіді на можливість централізованого водопостачання села в повному обсязі. Населення користується питною водою з колодязів, на перспективу планується розміщення арт-свердловин на вільних від забудови територіях.
 • відновлення старих і створення нових територій зелених насаджень загального користування та спеціального призначення (в межах санітарно-захисних зон, виробничих територій, залізниці, автодороги), що забезпечить зниження негативного впливу на навколишнє природнє середовище, перш за все, повітряний басейн від забруднення викидами автотранспорту.
 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено: у контексті СЕО генерального плану села  Гуменець Львівського району Львівської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.
 2. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки: не потребує додаткових досліджень.
 3. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування: не передбачається.
 4. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: замовник забезпечує складання звіту про стратегічну екологічну оцінку після врахування зауважень і пропозицій, отриманих у процесі громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та наданих органами з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування – генерального плану с. Гуменець  та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа, сучасних знань і методів оцінювання.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:  81160, Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт Щирець, пл. Ринок, 8, e-mail: shchyrecrada@gmail.com

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та генеральний план населеного пункту оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. Замовник повідомляє громадськість шляхом публікування у друкованих засобах масової інформації (не менш як у двох), визначених замовником, та розміщується на офіційному веб-сайті замовника.

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється  Щирецькою селищною радою і не може становити менш як 15 днів з дня оприлюднення.

Департамент екології та природних ресурсів і департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації щодо проекту генерального плану с. Гуменець  надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

    

Селищний голова          


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь